Mediere Galati - Procesul de mediere

Prin procesul de mediere, participantii pot consimti la solutiile pe care problemele discutate le determina. Definirea naturii disputei poate, adesea, clarifica metoda cea mai eficienta pentru rezolvarea problemei. Unul dintre scopurile principale ale procesului de mediere este definirea problemei, dezvoltarea optiunilor si atingerea unor solutii acceptate de toate partile implicate. Medierea poate functiona nu doar ca rezolvare a unei dispute, dar si ca mod de prevenire a acesteia. Procesul de mediere poate fi utilizat si ca avantaj in negocierea contractelor, prin identificarea intereselor ambelor parti si promovarea unei comunicari eficiente intre acestea. Medierea, intr-un cadru mai larg, poate insemna prevenirea conflictelor sau dezvoltarea mecanismelor de adresare a acestora, dupa cum apar. Articolele 62 si 63 din Legea nr.192/2006 prezinta avantajele date de procesul de mediere: Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.

In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia. Medierea ca metoda de rezolvare a disputelor in domeniul rezolvarii legale a controverselor, medierea ofera metode informale de solutionare a problemelor, unde o terta persoana, mediatorul, incearca sa ajute partile sa ajunga la o intelegere. Desi medierea nu are standarde legale, partile se pot angaja in scris ca vor respecta intelegerile efectuate. Medierea difera de celelalte metode de rezolvare a conflictelor prin simplitatea si claritatea cu care este realizata. Este de preferat sa se ajunga la un consens intre persoanele implicate si sa nu se ajunga la impunerea unei solutii de catre un judecator, care nu poate cunoaste problemele in profunzimea lor. Medierea isi ofera posibilitatea de a rezolva impreuna cu toate partile implicate problemele aparute si de a preveni aparitia altora.